Vedlikeholdsplanlegging

Enkelt system for registrering av kommende vedlikeholdsbehov

Enkel vedlikeholdsplanlegging

Facilit FDVU

Vedlikeholdsplanlegging kan gjøres veldig omfattende og komplisert med mange detaljer men det er de færreste som trenger å gjøre det så omfattende. Med vedlikeholdsplanlegging i Facilit FDVU får du en enkel måte å registrere kommende vedlikeholdsbehov med estimerte kostnader, ansvarlig bruker, fagområde, tidspunkt for oppstart, faktiske kostnader samt rapporter som viser planlagt vedlikehold i årene som kommer.

Fasilitetsoversikt

Registrer bl.a. bygg, rom og objekter for en komplett fasilitetsoversikt.

Sjekklister

Bytt ut gamle papirbaserte sjekklister med digitale sjekklister som håndteres like bra på PC/Mac som på mobile enheter.

Rapporter

Enkel oversikt som viser hva som er gjort, hva som ikke er gjort, avleste verdier og avvik som er registrert. Tilgjengelig i flere ulike formater.

Grafisk KPI

For et raskt øyeblikksbilde av status leveres systemet med en rekke grafiske KPIèr som kan tilpasses eget behov.

Avtaleoversikt

Registrer alle dine avtaler med avtaledokument, forfallsdato, kostnad, varsling etc.

Dokumentarkiv

Enkel organisering av dokumenter i fagbaserte bøker med underkapitler for bedre oversikt. Disse kan også tilpasses ved behov.

100% Nettbasert

Så lenge du har tilgang til internett er systemet kun noen tastetrykk unna.

Avvikshåndtering

Registrer avvik, dokumenter med bilder og lukk avvikene raskt og effektivt.

Norsk Standard

NS3451 er tilgjengelig for organisering av byggfasedokumentasjon.

Automatisk Backup

Systemet ivaretar selvfølgelig dine data med backup som kan rulles ut ved behov.

Aktøroversikt

Alle leverandører, ansatte og avtalepartnere kan enkelt registreres med nødvendig kontaktinformasjon.

Du eier egne data

Alle data som du legger inn i systemet og som genereres i kraft av ditt løpende arbeid med avtaler, sjekklister, avvik etc. er 100% din eiendom.

Hva består vedlikeholdsplanlegging i Facilit FDVU av?

Det aller viktigste med vedlikeholdsplanlegging i Facilit FDVU er at fokuset er på å gjøre det enkelt. Det skal ikke ta lang tid å opprette en ny vedlikeholdsoppgave.

Etterhvert som kommende vedlikehold registreres får du en enkel oversikt over planlagt vedlikehold for de kommende årene. Denne oversikten gir et godt grunnlag for budsjettering.

Vedlikeholdsbehovet registreres med ulike parametere og du velger selv hvilke du ønsker å fylle ut. Estimerte kostnader, faktiske kostnader, ansvarlig person, fag, tidspunkt for oppstart er noen av de som er mest brukt.

Dersom du har bygg med en viss geografisk spredning er det praktisk å enkelt kunne hente frem behovene som de ulike lokasjonene har registrert.

Noen fordeler

Vedlikeholdsplanlegging kan gjøres komplisert. Her har vi fokusert på å gjøre det enkelt. Her er noen av kjerneområdene som systemet hjelper deg med: 

 

  • Enkel planlegging.
  • Oversikt over estimerte kostnader.
  • Enkel sortering basert på ulike parametere.
  • Grafisk KPI viser status.
  • Enkelt og oversiktlig budsjetteringsgrunnlag.

La oss hjelpe deg

Spør Oss

Ja, systemet er nettbasert så hvilken type datamaskon du benytter betyr ikke noe. Så lenge du har en normal internett-tilgang og benytter en rimelig moderne nettleser vil systemet fungere utmerket.

Det er utviklet apper for de to store mobile plattformene Android og iOS.

Det er enkelt å komme i gang med systemet og som en del av din avtale er opplæring spesifisert. Som oftest består den av kurs i startfasen, hjelpedokumentasjon samt tilgang til support. Vi lager også enkle instruksjonsvideoer ved behov.

Ja, support er en del av avtalen. Den håndteres vanligvis via telefon, epost eller nettmøter. Vi lager også korte videoer ved behov.

Systemet krever ingen lokal installasjon. Det eneste som kreves lokalt av din maskin er at du har de programmene som trengs for å åpne dokumenter som ligger i plattformen. Apper for mobil krever selvfølgelig at app installeres på den aktuelle mobile enheten.

Alle data som du legger inn i systemet og som opprettes i forbindelse med sjekkliser, avviksbehandling, avtaler etc. er 100% din eiendom.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale om dine behov og for en demo. Vi kjører gjerne demoer som nettmøter.

Kontakt oss for demo

På tide med en enklere hverdag?

0/5 (0 Reviews)
Secured By miniOrange