Nettbasert HMS-perm

Enkel dokumentering av ditt HMS-arbeid

Enkel dokumentering av det daglige HMS-arbeidet

Helse, miljø og sikkerhet

HMS eller helse, miljø og sikkerhet handler grunnleggende om de rettigheter og plikter som arbeidsgivere og arbeidstakere har med tanke på å sørge for et trygt arbeidsmiljø. 

I Norge er alle virksomheter pålagt ved lov å jobbe med HMS. Dette fremkommer i ulike lover og forskrifter hvor den mest kjente kalles Internkontrollforskriften.

Med nettbasert HMS-perm kan HMS-perm, egenkontroller, diverse vernerunder og linker til relevante lover og forskrifter samles på ett sentralt sted.

Fasilitetsoversikt

Registrer bl.a. bygg, rom og objekter for en komplett fasilitetsoversikt.

Sjekklister

Bytt ut gamle papirbaserte sjekklister med digitale sjekklister som håndteres like bra på PC/Mac som på mobile enheter.

Rapporter

Enkel oversikt som viser hva som er gjort, hva som ikke er gjort, avleste verdier og avvik som er registrert. Tilgjengelig i flere ulike formater.

Grafisk KPI

For et raskt øyeblikksbilde av status leveres systemet med en rekke grafiske KPIèr som kan tilpasses eget behov.

Avtaleoversikt

Registrer alle dine avtaler med avtaledokument, forfallsdato, kostnad, varsling etc.

Dokumentarkiv

Enkel organisering av dokumenter i fagbaserte bøker med underkapitler for bedre oversikt. Disse kan også tilpasses ved behov.

100% Nettbasert

Så lenge du har tilgang til internett er systemet kun noen tastetrykk unna.

Avvikshåndtering

Registrer avvik, dokumenter med bilder og lukk avvikene raskt og effektivt.

Automatisk Backup

Systemet ivaretar selvfølgelig dine data med backup som kan rulles ut ved behov.

Aktøroversikt

Alle leverandører, ansatte og avtalepartnere kan enkelt registreres med nødvendig kontaktinformasjon.

Du eier egne data

Alle data som du legger inn i systemet og som genereres i kraft av ditt løpende arbeid med avtaler, sjekklister, avvik etc. er 100% din eiendom.

Kontakt oss

På tide med en enklere hverdag?

Secured By miniOrange