Nettbasert HMS-perm

Enkel dokumentering av ditt HMS-arbeid

Enkel dokumentering av det daglige HMS-arbeidet

Helse, miljø og sikkerhet

HMS eller helse, miljø og sikkerhet handler grunnleggende om de rettigheter og plikter som arbeidsgivere og arbeidstakere har med tanke på å sørge for et trygt arbeidsmiljø. 

Fasilitetsoversikt

Registrer bl.a. bygg, rom og objekter for en komplett fasilitetsoversikt.

Sjekklister

Bytt ut gamle papirbaserte sjekklister med digitale sjekklister som håndteres like bra på PC/Mac som på mobile enheter.

Rapporter

Enkel oversikt som viser hva som er gjort, hva som ikke er gjort, avleste verdier og avvik som er registrert. Tilgjengelig i flere ulike formater.

Grafisk KPI

For et raskt øyeblikksbilde av status leveres systemet med en rekke grafiske KPIèr som kan tilpasses eget behov.

Avtaleoversikt

Registrer alle dine avtaler med avtaledokument, forfallsdato, kostnad, varsling etc.

Dokumentarkiv

Enkel organisering av dokumenter i fagbaserte bøker med underkapitler for bedre oversikt. Disse kan også tilpasses ved behov.

100% Nettbasert

Så lenge du har tilgang til internett er systemet kun noen tastetrykk unna.

Avvikshåndtering

Registrer avvik, dokumenter med bilder og lukk avvikene raskt og effektivt.

Automatisk Backup

Systemet ivaretar selvfølgelig dine data med backup som kan rulles ut ved behov.

Aktøroversikt

Alle leverandører, ansatte og avtalepartnere kan enkelt registreres med nødvendig kontaktinformasjon.

Du eier egne data

Alle data som du legger inn i systemet og som genereres i kraft av ditt løpende arbeid med avtaler, sjekklister, avvik etc. er 100% din eiendom.

Hva består digital HMS-perm i Facilit FDVU av?

Den nettbaserte HMS-permen gir en enkel og oversiktlig struktur for å lagre alle relevante dokumenter og gjør det enkelt å dokumentere løpende HMS-arbeid.

Det kan for eksempel være loggføring av sjekklister og egenkontroller eller det kan være registrering og oppfølging av avvik. Dette kan dokumenteres både via PC/Mac og via mobile enheter som baserer seg på iOS eller Android.

Med nettbasert HMS-perm er det enkelt å tilby et sentralt sted for all HMS-dokumentasjon og du kan enkelt se status på ulike lokasjoner selv om de skulle være spredd over et større geografisk område.

Nettbasert HMS-perm fremmer også en enhetlig arbeidsmetode for HMS i organisasjonen.

Man kan fint kombinere HMS-permen med nettbasert brannperm, oppfølging av IK_mat og generell drift for et samlet opplegg for internkontrollen.

 

Kjernefunksjonalitet

Den digitale brannpermen er laget for å håndtere alle de sentrale områdene innen brannvernarbeid. Her er noen av kjerneområdene som systemet hjelper deg med:

 

  • Digitale sjekklister for enkel oppfølging av egenkontroller
  • Avviksregistrering og avviksbehandling
  • Dokumentarkiv for HMS-dokumentasjon, rapporter etc.
  • Avtaleregister
  • Rapporter og grafisk KPI for enkel oversikt over status. Sjekk hva som er gjort og hva som ikke er gjort.

La oss hjelpe deg

Spør Oss

Ja, systemet er nettbasert så hvilken type datamaskon du benytter betyr ikke noe. Så lenge du har en normal internett-tilgang og benytter en rimelig moderne nettleser vil systemet fungere utmerket.

Det er utviklet apper for de to store mobile plattformene Android og iOS.

Det er enkelt å komme i gang med systemet og som en del av din avtale er opplæring spesifisert. Som oftest består den av kurs i startfasen, hjelpedokumentasjon samt tilgang til support. Vi lager også enkle instruksjonsvideoer ved behov.

Ja, support er en del av avtalen. Den håndteres vanligvis via telefon, epost eller nettmøter. Vi lager også korte videoer ved behov.

Systemet krever ingen lokal installasjon. Det eneste som kreves lokalt av din maskin er at du har de programmene som trengs for å åpne dokumenter som ligger i plattformen. Apper for mobil krever selvfølgelig at app installeres på den aktuelle mobile enheten.

Alle data som du legger inn i systemet og som opprettes i forbindelse med sjekkliser, avviksbehandling, avtaler etc. er 100% din eiendom.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale om dine behov og for en demo. Vi kjører gjerne demoer som nettmøter.

Kontakt oss

På tide med en enklere hverdag?

0/5 (0 Reviews)
Secured By miniOrange