Nettbasert Brannbok

Enkel dokumentering og oversikt over ditt løpende brannvernarbeid.

Bytt ut papirpermer med brukervennlig digital løsning

Nettbasert Brannperm

Å praktisere et aktivt brannvernarbeid er lovpålagt i Norge og dette er omtalt og regulert i flere lover og forskrifter. I tillegg til den lovmessige delen er det en rekke gode grunner til å praktisere et aktivt brannvernarbeid. 

Å reduserer antall branner vil bidra til mindre materielle skader, mindre miljøskader, lavere kostnader og viktigst av alt færre dødsfall og personskader. 

Med brannbok i Facilit FDVU får du en enkel og nettbasert løsning for å kunne ivareta og dokumentere at du tar dette arbeidet på alvor. Løsningen tilrettelegger for enkel oppfølging av egenkontroller og avvik, avtaleregister, linker til relevante lover og forskrifter, mobile apper samt rapporter og grafisk presentasjon av status for dine bygg.

Fasilitetsoversikt

Registrer bl.a. bygg, rom og objekter for en komplett fasilitetsoversikt.

Sjekklister

Bytt ut gamle papirbaserte sjekklister med digitale sjekklister som håndteres like bra på PC/Mac som på mobile enheter.

Rapporter

Enkel oversikt som viser hva som er gjort, hva som ikke er gjort, avleste verdier og avvik som er registrert. Tilgjengelig i flere ulike formater.

Grafisk KPI

For et raskt øyeblikksbilde av status leveres systemet med en rekke grafiske KPIèr som kan tilpasses eget behov.

Avtaleoversikt

Registrer alle dine avtaler med avtaledokument, forfallsdato, kostnad, varsling etc.

Dokumentarkiv

Enkel organisering av dokumenter i fagbaserte bøker med underkapitler for bedre oversikt. Disse kan også tilpasses ved behov.

100% Nettbasert

Så lenge du har tilgang til internett er systemet kun noen tastetrykk unna.

Avvikshåndtering

Registrer avvik, dokumenter med bilder og lukk avvikene raskt og effektivt.

Automatisk Backup

Systemet ivaretar selvfølgelig dine data med backup som kan rulles ut ved behov.

Aktøroversikt

Alle leverandører, ansatte og avtalepartnere kan enkelt registreres med nødvendig kontaktinformasjon.

Du eier egne data

Alle data som du legger inn i systemet og som genereres i kraft av ditt løpende arbeid med avtaler, sjekklister, avvik etc. er 100% din eiendom.

Kontakt oss for demo

På tide med en enklere hverdag?

mockup12
Secured By miniOrange