Helpdesk

Enkel avviksregistrering og avvikshåndtering - Perfekt for eiendomsbesittere, eiendomsforvaltere, leietakere og ansatte

Få enklere og bedre oversikt over innmeldte feil og mangler og gi tilbakemelding på innmeldte saker

Helpdesk i Facilit FDVU

Avvikshåndtering er for mange en krevende oppgave. Feil og avvik mottas i form av muntlige beskjeder, tekstmeldinger, eposter, gule lapper etc. Dette medfører at det blir vanskelig å holde orden i sakene samt at det i større organisasjoner er vanskelig å vite hvilke saker den enkelte medarbeider jobber med og kjenner til.

Med helpdesk i Facilit FDVU kan du gi alle relevante aktører en enkel måte å melde fra om feil og mangler. Alle innmeldte saker rutes videre til den eller de som er definert som mottakere i Facilit FDVU. Driftspersonell og vaktmestere kan behandle saken og gi løpende tilbakemelding på status ved å bruke sin brukertilgang i Facilit FDVU.

De som melder inn har kun et enkelt brukergrensesnitt som de trenger å forholde seg til. Her melder de inn sine saker og her vil de også se evt. tilbakemeldinger på innmeldte saker og om saken er lukket. Helpdesk er tilgjengelig både via PC/Mac og mobile enheter. Dersom man bruker mobile enheter er det også veldig enkelt å dokumentere feil og mangler med bilder.

Fasilitetsoversikt

Registrer bl.a. bygg, rom og objekter for en komplett fasilitetsoversikt.

Sjekklister

Bytt ut gamle papirbaserte sjekklister med digitale sjekklister som håndteres like bra på PC/Mac som på mobile enheter.

Rapporter

Enkel oversikt som viser hva som er gjort, hva som ikke er gjort, avleste verdier og avvik som er registrert. Tilgjengelig i flere ulike formater.

Grafisk KPI

For et raskt øyeblikksbilde av status leveres systemet med en rekke grafiske KPIèr som kan tilpasses eget behov.

Avtaleoversikt

Registrer alle dine avtaler med avtaledokument, forfallsdato, kostnad, varsling etc.

Dokumentarkiv

Enkel organisering av dokumenter i fagbaserte bøker med underkapitler for bedre oversikt. Disse kan også tilpasses ved behov.

100% Nettbasert

Så lenge du har tilgang til internett er systemet kun noen tastetrykk unna.

Avvikshåndtering

Registrer avvik, dokumenter med bilder og lukk avvikene raskt og effektivt.

Norsk Standard

NS3451 er tilgjengelig for organisering av byggfasedokumentasjon.

Automatisk Backup

Systemet ivaretar selvfølgelig dine data med backup som kan rulles ut ved behov.

Aktøroversikt

Alle leverandører, ansatte og avtalepartnere kan enkelt registreres med nødvendig kontaktinformasjon.

Du eier egne data

Alle data som du legger inn i systemet og som genereres i kraft av ditt løpende arbeid med avtaler, sjekklister, avvik etc. er 100% din eiendom.

Kontakt oss for demo

På tide med en enklere hverdag?

Secured By miniOrange