Helpdesk

Enkel avviksregistrering - Perfekt for leietakere og ansatte

Samle alle avvik på ett sted

Facilit FDVU

Avvikshåndtering kan være krevende. Beskjeder mottas i form av muntlige beskjeder, tekstmeldinger, eposter, gule lapper etc. Med helpdesk i Facilit FDVU kan du gi alle relevante aktører en enkel måte å melde fra om feil og mangler. Alle innmeldte saker rutes videre til den eller de som er definert som mottakere. De kan behandle saken og gi løpende tilbakemelding på status.

Fasilitetsoversikt

Registrer bl.a. bygg, rom og objekter for en komplett fasilitetsoversikt.

Sjekklister

Bytt ut gamle papirbaserte sjekklister med digitale sjekklister som håndteres like bra på PC/Mac som på mobile enheter.

Rapporter

Enkel oversikt som viser hva som er gjort, hva som ikke er gjort, avleste verdier og avvik som er registrert. Tilgjengelig i flere ulike formater.

Grafisk KPI

For et raskt øyeblikksbilde av status leveres systemet med en rekke grafiske KPIèr som kan tilpasses eget behov.

Avtaleoversikt

Registrer alle dine avtaler med avtaledokument, forfallsdato, kostnad, varsling etc.

Dokumentarkiv

Enkel organisering av dokumenter i fagbaserte bøker med underkapitler for bedre oversikt. Disse kan også tilpasses ved behov.

100% Nettbasert

Så lenge du har tilgang til internett er systemet kun noen tastetrykk unna.

Avvikshåndtering

Registrer avvik, dokumenter med bilder og lukk avvikene raskt og effektivt.

Norsk Standard

NS3451 er tilgjengelig for organisering av byggfasedokumentasjon.

Automatisk Backup

Systemet ivaretar selvfølgelig dine data med backup som kan rulles ut ved behov.

Aktøroversikt

Alle leverandører, ansatte og avtalepartnere kan enkelt registreres med nødvendig kontaktinformasjon.

Du eier egne data

Alle data som du legger inn i systemet og som genereres i kraft av ditt løpende arbeid med avtaler, sjekklister, avvik etc. er 100% din eiendom.

Hvorfor helpdesk?

Litt avhengig av hva slags fasilitet det er snakk om kan det være mange ulike aktører som melder fra om feil og mangler. Den vanligte gruppen er kanskje de som er aktivt involvert i driften av et bygg men det er andre også som kan melde fra om feil og mangler.Å ivareta disse aktørene sin mulighet til å melde inn avvik er ofte noe mer krevende.

Eposter, tekstmeldinger, gule lapper og muntlige beskjeder er vel og bra men det er ikke oppskriften til et godt avvikssystem.

Med helpdesk kan f.eks. leietakere og ansatte enkelt melde fra om feil og mangler uten å trenge tilgang til Facilit FDVU. Man gir de isteden tilgang til en app eller en nettadresse med et brukervennlig design hvor de enkelt kan rapportere feil og mangler. 

På denne måten fremmer man en enhetlig metode for rapportering av feil og mangler. Den største fordelen med dette er kanskje at det gjør det mye enklere å gi tilbanelmelding på innmeldte saker. 

Uten tilbakemeldinger vil mange slutte å rappportere for det vil for de fremstå som om alle saker forsvinner i et sort hull. 

 

Kjernefunksjonalitet

Avvikshåndtering står sentralt i arbeidet med internkontrollen. Her er noen av kjerneområdene helpdesk bistår deg:

 

  • Feil og mangler rapporteres enkelt både via PC/Mac og mobile enheter.
  • Innmeldte saker rutes automatisk til den brukeren i Facilit FDVU som er satt til å behandle innkomne saker.
  • Enkel tilbakemelding på innmeldte feil og mangler..
  • Rapporter som viser innmeldte feil og mangler.
  • Innmeldte saker samles i mottakerens arbeidsplan slik at vedkommende enkelt ser kommende oppgaver.

La oss hjelpe deg

Spør Oss

Ja, systemet er nettbasert så hvilken type datamaskon du benytter betyr ikke noe. Så lenge du har en normal internett-tilgang og benytter en rimelig moderne nettleser vil systemet fungere utmerket.

Det er utviklet apper for de to store mobile plattformene Android og iOS.

Det er enkelt å komme i gang med systemet og som en del av din avtale er opplæring spesifisert. Som oftest består den av kurs i startfasen, hjelpedokumentasjon samt tilgang til support. Vi lager også enkle instruksjonsvideoer ved behov.

Ja, support er en del av avtalen. Den håndteres vanligvis via telefon, epost eller nettmøter. Vi lager også korte videoer ved behov.

Systemet krever ingen lokal installasjon. Det eneste som kreves lokalt av din maskin er at du har de programmene som trengs for å åpne dokumenter som ligger i plattformen. Apper for mobil krever selvfølgelig at app installeres på den aktuelle mobile enheten.

Alle data som du legger inn i systemet og som opprettes i forbindelse med sjekkliser, avviksbehandling, avtaler etc. er 100% din eiendom.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale om dine behov og for en demo. Vi kjører gjerne demoer som nettmøter.

Kontakt oss for demo

På tide med en enklere hverdag?

0/5 (0 Reviews)
Secured By miniOrange