FDVU-Dokumentasjon

Nettbasert byggfasedokumentasjon basert på NS3451

Rydd plass på hylla ved å flytte byggfasedokumentasjonen på nett

Facilit FDVU

Byggfasedokumentasjon eller FDV-dokumentasjon beskriver hvordan et bygg er satt sammen i detalj. Dette genererer veldig mange dokumenter og det er normalt at dokumentasjonen for ett enklet bygg består av en rekke ringpermer. Disse tar plass og er ikke spesielt tilgjengelig da man må være på stedet for å kunne bruke de. Med FDV-dokumentasjonen på nett får denne dokumentasjonen et oversiktlig og tilgjengelig sted å være. Du får også bedre plass på hylla!

Fasilitetsoversikt

Registrer bl.a. bygg, rom og objekter for en komplett fasilitetsoversikt.

Sjekklister

Bytt ut gamle papirbaserte sjekklister med digitale sjekklister som håndteres like bra på PC/Mac som på mobile enheter.

Rapporter

Enkel oversikt som viser hva som er gjort, hva som ikke er gjort, avleste verdier og avvik som er registrert. Tilgjengelig i flere ulike formater.

Grafisk KPI

For et raskt øyeblikksbilde av status leveres systemet med en rekke grafiske KPIèr som kan tilpasses eget behov.

Avtaleoversikt

Registrer alle dine avtaler med avtaledokument, forfallsdato, kostnad, varsling etc.

Dokumentarkiv

Enkel organisering av dokumenter i fagbaserte bøker med underkapitler for bedre oversikt. Disse kan også tilpasses ved behov.

100% Nettbasert

Så lenge du har tilgang til internett er systemet kun noen tastetrykk unna.

Norsk Standard

NS3451 er tilgjengelig for organisering av byggfasedokumentasjon.

Automatisk Backup

Systemet ivaretar selvfølgelig dine data med backup som kan rulles ut ved behov.

Aktøroversikt

Alle leverandører, ansatte og avtalepartnere kan enkelt registreres med nødvendig kontaktinformasjon.

Du eier egne data

Alle data som du legger inn i systemet og som genereres i kraft av ditt løpende arbeid med avtaler, sjekklister, avvik etc. er 100% din eiendom.

Hvorfor FDV-dokumentasjon på nett?

Med byggfasedokumentasjonen i Facilit FDVU blir det enklere å holde orden på dokumentene da de struktureres etter kjente standarder som NS3451.

En nettbasert løsning gjør også dokumentasjonen mye mer tilgjengelig for du kan nå den alle steder hvor du har tilgang til internett. Dette er spesielt gunstig i organisasjoner med lokasjoner med geografisk spredning.

Du kan også kombinere FDV-dokumentasjonen i Facilit FDVU med driftspermen med sjekklister og avvik samt at du kan registrere alle vedlikeholdsavtaler i fra FDV-dokumentasjonen i avtaleregisteret.

En nettbasert løsning fremmer også et enhetlig system for organsiering av FDV-dokumentasjonen.

Kjernefunksjonalitet

FDV-permen er laget med tanke på en enkel organisering av dokumentasjonen. Her er noen av kjerneområdene som systemet hjelper deg med:

 

  • En nettbasert løsning gir mye bedre tilgjengelighet til dokumentasjonen.
  • Enkel organisering basert på NS3451.
  • Tilpasset struktur basert på spesielle behov er også mulig.
  • Avtaleregister hvor alle driftsavtaler registreres med bl.a. forfallsdato, varsling på epost, kostnad, ansvarlig for avtalen, avtaledokument etc.
  • Systemet gjør det enkelt å ha driftsdokumentasjon og vedlikeholdsplanlegging i samme system som FDV-dokumentasjonen.

La oss hjelpe deg

Spør Oss

Ja, systemet er nettbasert så hvilken type datamaskon du benytter betyr ikke noe. Så lenge du har en normal internett-tilgang og benytter en rimelig moderne nettleser vil systemet fungere utmerket.

Det er utviklet apper for de to store mobile plattformene Android og iOS.

Det er enkelt å komme i gang med systemet og som en del av din avtale er opplæring spesifisert. Som oftest består den av kurs i startfasen, hjelpedokumentasjon samt tilgang til support. Vi lager også enkle instruksjonsvideoer ved behov.

Ja, support er en del av avtalen. Den håndteres vanligvis via telefon, epost eller nettmøter. Vi lager også korte videoer ved behov.

Systemet krever ingen lokal installasjon. Det eneste som kreves lokalt av din maskin er at du har de programmene som trengs for å åpne dokumenter som ligger i plattformen. Apper for mobil krever selvfølgelig at app installeres på den aktuelle mobile enheten.

Alle data som du legger inn i systemet og som opprettes i forbindelse med sjekkliser, avviksbehandling, avtaler etc. er 100% din eiendom.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale om dine behov og for en demo. Vi kjører gjerne demoer som nettmøter.

Kontakt oss for demo

På tide med en enklere hverdag?

0/5 (0 Reviews)
Secured By miniOrange