Fasiliteter

Enkel dokumentering og oversikt for alle fasiliteter.

Egenkontroller, avvik, tilstand etc. for alle typer fasiliteter.

Fasiliteter

Når man snakker om fasiliteter i forbindelse med nettbaserte systemer for brannbok, HMS og drift er det lett å tenke at dette kun dreier seg om bygninger. Bygningene er sentrale men du kan følge opp alle typer fasiliteter i Facilit FDVU

Grunneiendom

Grunneiendom kan registreres med en rekke parametere som bl.a. gårdsnr., bruksnr., areal, plenareal, antall parkeringsplasser etc.

Eiendom

Eiendom registreres gjerne med eiendomstype, arealfunksjon, adresse samt at man registrerer underliggende bygg under eiendommen.

Anlegg

Det er mye som kan klassifiseres som anlegg og alle kan registreres i Facilit FDVU. Kaianlegg, idrettsanlegg etc.

Bygning

Bygg er nokså selvforklarende og er sentralt i mange sammenhenger. Generell bygginformasjon kan registreres med en rekke ulike parametere samt at underliggende rom og objekter enkelt knyttes til.

Rom

Bygg består av mange rom og disse kan enkelt importeres i systemet med informasjon om etasje, renholdsareal, himlingsareal, bruksareal etc. Underliggend objekter knyttes til de ulike rommene.

Objekt

Objekt er et åpent begrep men man tenker her gjerne på bygningsdeler eller maskiner, utstyr etc. som benyttes. Ventilasjonsaggregat, heis, brannsentral, sprinklersentral er alle eksempler på objekter.

Seksjon

Dersom man har en bygning som er delt inn i seksjoner så kan også disse registreres.

Generelt for fasiliteter

Uavhengig av hbilken type fasiliteter det er snakk om kan man knytte til en rekke data til alle sammen. Relevante dokumenter, egenkontroller og sjekklister, avvik, avtaler etc. er noe av det som gjerne knyttes til de ulike seksjonene.

Fasiliteter i Facilit FDVU

Ved å registrere ulike fasiliteter i Facilit FDVU kan dui bygge opp en komplett fasilitetsoversikt for din virksomhet.

Ved hjelp av ulike rapporter kan du bruke systemet til å hente ut oversikt over areal, egenkontroller, avvik, avatler etc. som er knyttet til de ulike fasilitetene.

Du velger selv hvor mye informasjon du ønsker å registrere for hver enkelt fasilitet og vi bistår deg gjerne med import dersom det er snakk om mange fasiliteter. 

Når fasilitetene er på plass er det enkelt å bygge opp detaljerte aktvivitetsplaner for hver enkelt fasilitet. I tillegg kan dokumenter, aktører og avtaler registreres slik at grunnlaget for videre arbeid og dokumentasjon av brannvernarbeid, oppfølging av drift, vedlikehold og generell internkontroll er det aller beste.

Kjernefunksjonalitet

Med fasilitetene registrert i Facilit FDVU får du flere fordeler:

 

  • Enkelt å etablere digitale sjekklister for oppfølging av egenkontroller for alle typer fasiliteter
  • Avviksregistrering og avviksbehandling for alle dine fasiliteter
  • Dokumentarkiv for branndokumentasjon, rapporter etc.
  • Avtaleregister hvor alle pålagte rapporter registrers med bl.a. forfallsdato, varsling på epost, kostnad, ansvarlig for avtalen, avtaledokument etc.
  • Rapporter og grafisk KPI for enkel oversikt over status. Sjekk hva som er gjort og hva som ikke er gjort.

La oss hjelpe deg

Spør Oss

Ja, systemet er nettbasert så hvilken type datamaskon du benytter betyr ikke noe. Så lenge du har en normal internett-tilgang og benytter en rimelig moderne nettleser vil systemet fungere utmerket.

Det er utviklet apper for de to store mobile plattformene Android og iOS.

Det er enkelt å komme i gang med systemet og som en del av din avtale er opplæring spesifisert. Som oftest består den av kurs i startfasen, hjelpedokumentasjon samt tilgang til support. Vi lager også enkle instruksjonsvideoer ved behov.

Ja, support er en del av avtalen. Den håndteres vanligvis via telefon, epost eller nettmøter. Vi lager også korte videoer ved behov.

Systemet krever ingen lokal installasjon. Det eneste som kreves lokalt av din maskin er at du har de programmene som trengs for å åpne dokumenter som ligger i plattformen. Apper for mobil krever selvfølgelig at app installeres på den aktuelle mobile enheten.

Alle data som du legger inn i systemet og som opprettes i forbindelse med sjekkliser, avviksbehandling, avtaler etc. er 100% din eiendom.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale om dine behov og for en demo. Vi kjører gjerne demoer som nettmøter.

Kontakt oss for demo

På tide med en enklere hverdag?

0/5 (0 Reviews)
Secured By miniOrange