Nettbasert FDV-System

Enkel oppfølging

Med Facilit FDVU får du en enkel måte å håndtere internkontrollen. Enkel loggføring av egenkontroller, avvikshåndtering og egne moduler for brannbok, driftsperm, FDV-dokumentasjon, vedlikeholdsplanlegging etc. Støtte for å arbeide mobilt samt rapporter og grafisk KPI er også en del av systemet.

Modulbasert

Facilit FDVU er modulbasert slik at man benytter de delene og funksjonene i systemet som man har behov for. Her kan man fint skille mellom brukere slik at en bruker som f.eks. kun trenger brannpermen bare har tilgang til den.

Roller og rettigheter

I Facilit FDVU tilpasses tilgangen etter behov. Tilgangen seg på roller og rettigheter. Vi setter opp tilganger slik at brukerne ser de byggene de har behov for og har tilgang til funksjonalitet og dokumenter basert på hva som passer for deres rolle.

Enkel tilgang til dokumentasjon

Med et nettbasert system blir tilgangen til dokumentasjon enklere. Du kan enkelt kontrollere status i fra alle steder hvor du har internett. Med et nettbasert system fremmes også en enhetlig arbeidsmetode i organisasjonen slik at dokumentasjonen over tid vil bli mer enhetlig og enklere å forholde seg til.

Fasilitetsoversikt

Registrer bl.a. bygg, rom og objekter for en komplett fasilitetsoversikt.

Sjekklister

Bytt ut gamle papirbaserte sjekklister med digitale sjekklister som håndteres like bra på PC/Mac som på mobile enheter.

Rapporter

Enkel oversikt som viser hva som er gjort, hva som ikke er gjort, avleste verdier og avvik som er registrert. Tilgjengelig i flere ulike formater.

Grafisk KPI

For et raskt øyeblikksbilde av status leveres systemet med en rekke grafiske KPIèr som kan tilpasses eget behov.

Avtaleoversikt

Registrer alle dine avtaler med avtaledokument, forfallsdato, kostnad, varsling etc.

Dokumentarkiv

Enkel organisering av dokumenter i fagbaserte bøker med underkapitler for bedre oversikt. Disse kan også tilpasses ved behov.

100% Nettbasert

Så lenge du har tilgang til internett er systemet kun noen tastetrykk unna.

Avvikshåndtering

Registrer avvik, dokumenter med bilder og lukk avvikene raskt og effektivt.

Norsk Standard

NS3451 er tilgjengelig for organisering av byggfasedokumentasjon.

Automatisk Backup

Systemet ivaretar selvfølgelig dine data med backup som kan rulles ut ved behov.

Aktøroversikt

Alle leverandører, ansatte og avtalepartnere kan enkelt registreres med nødvendig kontaktinformasjon.

Du eier egne data

Alle data som du legger inn i systemet og som genereres i kraft av ditt løpende arbeid med avtaler, sjekklister, avvik etc. er 100% din eiendom.

Kontakt oss for demo

På tide med en enklere hverdag?

Secured By miniOrange